وجدان درون شبانه:/

باز شب شد. من خوابم میاد. اما نمیرم بخوابم.

کوثر! داری با کی لج میکنی الان دقیقا؟؟؟؟ بابات که نی گیر بده به خوابت که بگی با اون! داری با کی لج میکنی ها؟ چرا نمیری بخوابی؟ چرا عین عادم درس نمیخونی؟؟ هااا؟؟  خوشت مید بری شهریور؟ یا خوشت میاد هیچ جا ثبت نامت نکنن و اواره شی! شنیدی خانمه چی گفت؟ گفت پارسال 20 نفره تا 25 نفره بودند ولی امسال 15 نفره میبندن! اگه ریاضیت همینجوری بد باشه ممکنه ثبتنام نشی!!! کوثر! تا دیر نشده یک خورده به خودت بیا. 


منبع این نوشته : منبع
نفره